DeepCool Macube 310, khung chơi trò chơi thời trang