Descargar John DataSync V 2.11 APK

Descargar John DataSync V 2.11 APK 1

Mô tả:

John DataSync là plugin Dropbox của ứng dụng Johnemulator. Bạn có thể sao lưu / khôi phục / đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng. Ứng dụng này không hoạt động nếu không có ứng dụng Johnemulator (Android 4.1 hoặc sau này là bắt buộc).

Phiên bản Android bắt buộc: Thạch đậu (4.1-4.3.1) – Sô cô la kitkat (4.4-4.4.4) – Lollipop (5.0-5.0.2) – Marshmallow (6.0 – 6.0.1) – Nougat (7.0 – 7.1.1) – Oreo (8.0-8.1)

Tải xuống John DataSync V 2.11 APK miễn phí

John_DataSync_2.11_com.johnemulators.dbxsync_Lirico.apk

Có gì mới

– Đã sửa lỗi

thông tin thêm

Yêu cầu:

4.1 và lên

Phiên bản

2.11

chợ ứng dụng Google Play

Cửa hang tro chơi