‘Dhoom:3 Jet Speed ​​’ra mắt trên điện thoại di động, máy tính bảng


‘Dhoom:3 Jet Speed ​​’ra mắt trên điện thoại di động, máy tính bảng Phần tiếp theo của’ Dhoom:3 Trò chơi ‘phát hành cho người dùng điện thoại di động và máy tính bảng ngày 29 tháng 6 năm 2014 3: 04 giờ sáng