Dịch vụ Google Play 20.04.12 APK Tải xuống bởi Google LLC

Dịch vụ Google Play 20.04.12 APK Tải xuống bởi Google LLC 1

Dịch vụ Google Play được sử dụng để cập nhật ứng dụng và ứng dụng Google từ Google Play.
Thành phần này cung cấp chức năng cốt lõi như xác thực các dịch vụ Google của bạn, danh bạ được đồng bộ hóa, truy cập vào tất cả các cài đặt bảo mật người dùng mới nhất và các dịch vụ dựa trên vị trí được cung cấp năng lượng thấp hơn, chất lượng cao hơn.
Dịch vụ Google Play cũng nâng cao trải nghiệm ứng dụng của bạn. Nó tăng tốc các tìm kiếm ngoại tuyến, cung cấp nhiều bản đồ hơn và cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi.
Ứng dụng có thể không hoạt động nếu bạn gỡ cài đặt dịch vụ Google Play.

Tải xuống APK ngay!