điện thoại Iphone 6 Cáp USB là loại có thể đảo ngược

Thêm hình ảnh rò rỉ về các bộ phận của iPhone 6 hiển thị thường xuyên. Lần này là đầu nối USB của cáp dữ liệu, cho biết rằng đầu nối USB hoặc đầu PC sẽ là loại có thể đảo ngược.

Mac Rumors đã cho thấy một hình ảnh rò rỉ về đầu nối USB cắm vào đầu PC, là loại có thể đảo ngược. Tương tự với iPhone hiện tại 5 và đầu nối Lightning của iPad, có thể được cắm vào thiết bị theo bất kỳ hướng nào, đầu nối USB, đầu PC, cũng sẽ có thể đảo ngược.

Đầu nối có thể đảo ngược không phải là điều gì đó tuyệt vời, nhưng là duy nhất và sẽ giúp cuộc sống đơn giản hơn một chút đối với những người thường xuyên cắm thiết bị cầm tay vào PC hoặc bộ sạc của họ. Giờ đây, bạn có thể cắm đầu nối USB theo bất kỳ hướng nào mà không gặp khó khăn khi xem hướng nào lên.

. .