Điện thoại thông minh của bạn có thể đang ghi lại hành trình của bạn

LondonCác chuyên gia cho biết: Một thiết bị lập bản đồ trên điện thoại thông minh của bạn có thể cho phép nó theo dõi mọi chuyển động của bạn, giám sát và ghi lại từng phần trong hành trình của bạn. Điện thoại di động hiện được kết nối liên tục với internet thông qua tín hiệu di động và chủ sở hữu có thể được theo dõi trong vòng vài inch so với vị trí thực của họ. Đối với chủ sở hữu thiết bị Android hoặc bất kỳ ai đã đăng ký Google Hiện hành, dữ liệu chi tiết này ngay lập tức được chuyển đến tài khoản Google của họ, nơi dữ liệu có thể được lưu trữ trong nhiều tháng.

Express.co.uk đưa tin những chuyển động này hiện có thể được xem trên bản đồ lịch sử vị trí tương tác đầy đủ. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Google, người dùng chỉ cần nhấp vào một ngày, tuần hoặc tháng và bản đồ sẽ sáng lên với các chấm và đường màu đỏ hiển thị chính xác nơi họ đã đến. Tuy nhiên, Google cho biết dịch vụ mà họ cung cấp là không bắt buộc và người dùng có thể tắt dịch vụ định vị.

. .