Định hướng và Ý chí của WISP – Bản vá mới bổ sung Bộ giới hạn HDR, DSR và FPS cũng như Thẻ thương mại, Huy chương và hơn thế nữa trên Steam

Định hướng và Ý chí của WISP – Bản vá mới bổ sung Bộ giới hạn HDR, DSR và FPS cũng như Thẻ thương mại, Huy chương và hơn thế nữa trên Steam