EBPocket Professional v1.46.1 Tải xuống miễn phí APK

EBPocket là trình xem từ điển điện tử EPWING. Tất cả các phương pháp tìm kiếm như tìm kiếm tiền tố, tìm kiếm hậu tố, tìm kiếm chính xác, tìm kiếm có điều kiện, tìm kiếm đồ họa và tìm kiếm ghép, v.v. đều có thể được sử dụng. EBPocket Professional v1.46.1 Tải xuống miễn phí APK Phiên bản mới nhất cho Android. Tải xuống đầy đủ APK của EBPocket Professional v1.46.1.

Tổng quan & Tính năng của EBPocket Professional v1.46.1

Trước khi bạn tải xuống EBPocket Professional v1.46.1 APK, Bạn có thể đọc một tổng quan ngắn gọn và danh sách các tính năng dưới đây.

Tổng quan: EBPocket là trình xem từ điển điện tử EPWING. Tất cả các phương pháp tìm kiếm như tìm kiếm tiền tố, tìm kiếm hậu tố, tìm kiếm chính xác, tìm kiếm có điều kiện, tìm kiếm đồ họa và tìm kiếm ghép, v.v. đều có thể được sử dụng.EBPocket không có từ điển tích hợp. Hãy tự chuẩn bị một cuốn từ điển.Mô tảEBPocket là trình xem từ điển điện tử EPWING. Tất cả các phương pháp tìm kiếm như tìm kiếm tiền tố, tìm kiếm hậu tố, tìm kiếm chính xác, tìm kiếm có điều kiện, tìm kiếm đồ họa và tìm kiếm ghép, v.v. đều có thể được sử dụng.EBPocket không có từ điển tích hợp. Vui lòng tự chuẩn bị một từ điển. What New New: – Hỗ trợ .dsl, .dsl.dz dictionary (định dạng ABBYY Lingvo) – gói EDICT2 Ứng dụng này không có quảng cáo

EBPocket Professional v1.46.1 APK – Chi tiết kỹ thuật

Trước khi bạn bắt đầu EBPocket Professional v1.46 đầy đủ.1 Tải xuống APK, bạn có thể đọc chi tiết APK kỹ thuật bên dưới:

EBPocket Professional v1.46.1 Tải xuống miễn phí APK

Vì vậy, vui mừng để tải về? Chà, nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu Tải xuống EBPocket Professional v1.46.1 APK. Đây là một liên kết trực tiếp duy nhất của EBPocket Professional v1.46.1.