Facebook cung cấp Internet miễn phí cho người dùng di động

Mumbai: Internet.org, một ứng dụng được phát triển cho Zambia với sự cộng tác của Facebook cấp quyền truy cập vào dữ liệu Internet di động miễn phí. Ứng dụng này sẽ giúp bạn duyệt qua một loạt các dịch vụ y tế, việc làm và thông tin địa phương hữu ích mà không tính phí dữ liệu.

Theo bài đăng trên FB của Mark Zuckerberg, ‘Chỉ 15% người dân ở Zambia có quyền truy cập Internet’. Ứng dụng này sẽ khuyến khích sử dụng Internet ở những khu vực không có đặc quyền.

Thông qua ứng dụng Internet.org, khách hàng của Airtel ở Zambia sẽ có quyền truy cập cơ bản vào AccuWeather, Airtel, eZeLibrary, Facebook, Sự thật về cuộc sống, Tìm kiếm của Google, Việc làm ở Zambia, Kokoliko, MAMA (Liên minh di động vì hành động của bà mẹ), Messenger, Wikipedia WRAPP (Ứng dụng Quyền của Phụ nữ), Báo cáo uReport của Zambia. Nếu ứng dụng nhận được phản hồi thành công, Facebook tuyên bố sẽ cung cấp ứng dụng này ở các quốc gia khác.

. .