Facebook Kỹ thuật dịch mới được công bố!

Facebookđã thông báo rằng nhờ kỹ thuật dịch mới sử dụng vectơ ngôn ngữ, nó tăng tốc quá trình dịch lên 30 lần và có thể tạo bản dịch với độ chính xác lên đến 95%.

Facebookđã công bố một kỹ thuật dịch mới có thể thực hiện các bản dịch nhanh hơn và chính xác hơn. FacebookKỹ thuật dịch mới của cho phép thực hiện bản dịch chính xác nhất bằng cách nắm bắt các vấn đề ngôn ngữ ở tất cả các ngôn ngữ nhanh hơn.

Kỹ thuật chèn từ đa ngôn ngữ mới trong quá trình dịch thuật nhanh hơn tới 20-30 lần so với kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng trước đây. Facebooknói rằng kỹ thuật dịch cũ mất nhiều thời gian để xây dựng một ứng dụng, trong khi kỹ thuật mới đẩy nhanh quá trình nhờ các vectơ ngôn ngữ nhóm các từ có cùng nghĩa.

FacebookKỹ thuật dịch nhanh hơn và thành công hơn không có nghĩa là chỉ những bản dịch đơn giản sẽ tăng tốc. Facebooksẽ có thể xuất bản một tính năng mới cho tất cả người dùng nhanh hơn, vì nó sẽ không lãng phí thời gian với các bản dịch.

Facebook Nó cũng sẽ sử dụng kỹ thuật nhúng từ đa ngôn ngữ để phát hiện nội dung vi phạm chính sách của nó. Kỹ thuật này, giúp tăng độ chính xác của bản dịch lên đến 95%, sẽ có thể phát hiện và loại bỏ nội dung bị bỏ qua với kỹ thuật cũ dễ dàng hơn.

Kỹ thuật chèn từ đa ngôn ngữ mới hiện đang hoạt động thành công bằng tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha và Facebooktiếp tục nỗ lực sử dụng kỹ thuật dịch mới trong gần 100 ngôn ngữ mới. Nơi đây FacebookNhững trở ngại quan trọng nhất cần vượt qua, thành ngữ và sắc thái văn hóa.

Nguồn: https://thenextweb.com/facebook/2018/01/24/facebook-rolls-faster-accurate-translations/

Những bài viết liên quan

Back to top button