FacebookĐã kích hoạt Cộng đồng nhà phát triển ở Thổ Nhĩ Kỳ

Facebookcũng đã kích hoạt Vòng kết nối dành cho nhà phát triển, mà nó bắt đầu cho phép các nhà phát triển phần mềm đến với nhau, ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Công nghiệp phần mềm, vốn là một trong những nền tảng của tương lai, rất tiếc lại không phải là một lĩnh vực kinh doanh quá phổ biến ở nước ta. Kết quả của các nghiên cứu, chúng tôi phải đối mặt với một thực tế là chúng tôi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngành công nghiệp phần mềm. Nhiều lý do, đặc biệt là thiếu nguồn lực, ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực này.

Facebookđã mang dự án của mình, mà họ đang cố gắng phổ biến khắp thế giới và nhằm mục đích đưa các nhà phát triển phần mềm đến với nhau, đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến ngày hôm nay, hai Vòng kết nối dành cho nhà phát triển đã được thành lập ở Istanbul và Ankara.

Các nhà phát triển đã đăng ký trong hệ thống sẽ có thể giao tiếp với các nhà phát triển trong cộng đồng và có những phản ứng như cộng tác và học hỏi. Hệ thống này, sẽ rất có lợi cho các nhà phát triển phần mềm ở nước ta, ở Istanbul. 2nếu ở Ankara 1 có một người lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo được chọn trong số các ứng viên nộp đơn và tổ chức các sự kiện, Facebook Họ sẽ đóng một vai trò tích cực trong các nhiệm vụ như quản lý nhóm của họ. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng này, hiện có tổng số khoảng 200 thành viên, sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của phần mềm ở nước ta.

Nếu bạn muốn tham gia cộng đồng này, bạn có thể đăng ký thông qua Vòng kết nối dành cho nhà phát triển từ facebook.

Nguồn: https://digitalage.com.tr/facebook-developer-circlesi-turkiyede-faaliyete-gecirdi/

Những bài viết liên quan

Back to top button