Giảm độ sáng màn hình của iPhone bên dưới 0% Với AdvancedBrightnessSlider

Bạn có thấy độ sáng của màn hình iPhone quá sáng ngay cả khi đã giảm thanh trượt độ sáng xuống điểm thấp nhất trong Trung tâm điều khiển? Sau đó, tinh chỉnh AdvancedBrightnessSlider là dành cho bạn.

Nhiều người dùng tận dụng cài đặt Giảm điểm trắng được tìm thấy trong menu Trợ năng để giảm thêm độ sáng của thiết bị của họ. Tuy nhiên để đạt được cài đặt này mọi lúc đều mất thời gian và công sức.

Với tinh chỉnh AdvancedBrightnessSlider, bạn có thể tích hợp cài đặt Giảm điểm trắng ngay vào thanh trượt Độ sáng của Trung tâm điều khiển.

Tinh chỉnh chia thanh trượt độ sáng thành hai phần. Phần trên cùng cho phép bạn kiểm soát và điều chỉnh độ sáng ở mức bình thường. Tuy nhiên, khi bạn di chuyển thanh trượt ra ngoài điểm này, thì phần khác cho phép bạn điều khiển Điểm trắng vượt ra ngoài 0% độ sáng.

Bạn có thể thay đổi ngưỡng khi thanh trượt thay đổi từ độ sáng sang điểm trắng từ cài đặt của tinh chỉnh.

Người dùng cũng có thể định cấu hình tinh chỉnh để tự động tắt tính năng Độ sáng tự động, được tìm thấy trong Cài đặt -> Trợ năng -> Màn hình & Độ sáng. Việc tắt Độ sáng tự động với tinh chỉnh này sẽ ngăn thiết bị tự động tăng độ sáng khi bạn muốn giữ ở mức thấp.

Bạn có thể tải xuống tinh chỉnh AdvancedBrightnessSlider từ repo Packix, nơi nó có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí. Nó hoạt động với iOS 14 trở lên.