Giờ đây, bạn có thể chạy các ứng dụng iOS trên Android

Chạy các ứng dụng từ hệ điều hành này trên hệ điều hành khác không phải là không thể, nhưng thực tế rất khó. Ví dụ, chạy Windows phần mềm trên nền tảng Linux và các ứng dụng Android trên Windows là có thể, nhưng không trực tiếp. Bạn cần mô phỏng môi trường để đánh lừa ứng dụng nghĩ rằng ứng dụng đang chạy trên môi trường của chính nó.

Một vài sinh viên từ Đại học Columbia đã làm được điều đó. Họ đã tìm cách đánh lừa các ứng dụng iOS chạy trên điện thoại Android. Ứng dụng cho rằng chúng đang chạy trên hệ điều hành iOS bằng cách sử dụng lớp ứng dụng của bên thứ ba.

Các sinh viên đã sử dụng Cider, một kiến ​​trúc tương thích hệ điều hành có thể chạy các ứng dụng được xây dựng cho các hệ sinh thái di động khác nhau, tức là Android và iOS, trên cùng một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Cider cải tiến hệ điều hành trong nước, Android, của một thiết bị với các tính năng được quản lý bằng hạt nhân, theo từng luồng để bắt chước giao diện nhị phân ứng dụng của hệ điều hành nước ngoài, iOS, cho phép nó chạy các tệp nhị phân nước ngoài không sửa đổi. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một sự kết hợp mới lạ của các kỹ thuật tương thích nhị phân bao gồm hai cơ chế mới: thích ứng mã theo thời gian biên dịch và các chức năng ngoại giao.

Phần đáng buồn là các ứng dụng, mặc dù họ đã quản lý để chúng chạy một cách hoàn hảo, nhưng sẽ chạy chậm hơn tốc độ thông thường của chúng. Ngoài ra, nó có rất nhiều hạn chế hiện tại. Quyền truy cập vào các chức năng phần cứng chung như GPS, Bluetooth, Wi-Fi và một số chức năng khác hoàn toàn không hoạt động. Tuy nhiên, các sinh viên đang làm việc trên nó và có báo cáo về sự tiến bộ tốt hơn.

Hãy xem một đoạn video ngắn về ứng dụng iOS đang chạy trên thiết bị Android.

. .