Giờ đây, một ứng dụng để theo dõi xem email của bạn có đang được đọc hay không

Ngay lập tức, một ứng dụng email, cho phép người dùng theo dõi xem người nhận đã đọc email của họ hay chưa. Ngoài theo dõi đang mở, ứng dụng cung cấp các tính năng như lời nhắc theo dõi, mẫu, lập lịch, đồng bộ hóa lực lượng bán hàng và thông tin chi tiết về liên hệ.

Trên điện thoại thông minh, ứng dụng có thể được định cấu hình để gửi thông báo đẩy khi người nhận mở email bằng cách chỉ định email nào sẽ được theo dõi, bằng cách thực hiện các thay đổi trong giao diện ‘soạn thư’.

Ứng dụng Ngay lập tức hiện đang hoạt động trên web và trên iPhone.

Bỏ lỡ một số cập nhật công nghệ? Đừng lo lắng; nó chỉ là một cú nhấp chuột! Nhấp vào đây để truy cập nhanh vào tất cả các bài báo công nghệ lạc hậu mà bạn có thể đã bỏ qua.

. .