Giới thiệu bạn bè trước ngày 30 tháng 11, nhận $5 mỗi: Google

Google muốn làm cho dịch vụ thanh toán của họ đáng tin cậy hơn một chút. Trong một động thái có thể để thử và nắm bắt thị trường chuyển tiền, Google hiện đang quảng cáo Google Wallet trong chương trình giới thiệu một người bạn.

Chương trình mới của Google sẽ giúp bạn kiếm được $5 (Khoảng 300 Rs) mỗi khi bạn giới thiệu một người bạn sử dụng Google Wallet. Bạn không chỉ kiếm được $5, bạn của bạn cũng kiếm được $5 đồng thời.

Đây là cách nó làm việc: Bạn và một người bạn mỗi người có thể nhận được $5 khi bạn giới thiệu họ với Google Wallet. Chỉ cần gửi tiền (ngay cả một xu cũng được) cho một người bạn của bạn chưa có Số dư trên Google Wallet. Khi họ yêu cầu tiền và xác minh danh tính của họ, mỗi người bạn sẽ nhận được $5 trong Số dư trên Wallet của bạn trong 3 ngày làm việc.

Khi bạn đang gửi tiền cho ai đó, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận nếu giao dịch của bạn áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý nếu bạn muốn tham gia:

    Cả hai địa chỉ nhà riêng của bạn đều phải ở Hoa Kỳ, bạn và bạn của bạn sẽ phải xác minh danh tính của mình. Bạn cần phải có Số dư trên Wallet. Đây phải là lần đầu tiên bạn của bạn tạo Số dư trên Wallet. Bạn có thể giới thiệu bao nhiêu bạn bè bạn muốn vào Google Wallet, nhưng bạn chỉ có thể nhận được $5 tín dụng cho tối đa 20 lượt giới thiệu. Bắt đầu ngay bây giờ! Khuyến mãi này sẽ diễn ra cho đến khi có 20.000 lượt giới thiệu đầu tiên hoặc 30/11/2014, tùy điều kiện nào đến trước.

. .