GitHub ra mắt phiên bản beta của ứng dụng Android

GitHub ra mắt phiên bản beta của ứng dụng Android 1

GitHub, dịch vụ lưu trữ mã lớn nhất thế giới, đã công bố tại GitHub Universe 2019 rằng họ sẽ tiến lên nền tảng iOS và Android. Mặc dù công ty đã phát hành một ứng dụng Android vào năm 2012, nhưng sau đó nó đã bị xóa khỏi Google Play Store vào năm 2015. GitHub đã phát hành phiên bản Android beta của mình ngày hôm nay, tập trung vào việc "làm cho các tác vụ này dễ dàng hoàn thành hơn trong khi bạn đang di chuyển, với trải nghiệm hoàn toàn tự nhiên."

Mặc dù ứng dụng cho phép người dùng duyệt qua các kho lưu trữ, chia sẻ phản hồi trong các cuộc thảo luận và thực hiện tìm kiếm giữa các tính năng khác, nhưng không thể xem mã trừ khi đó là một phần của yêu cầu hợp nhất. Người dùng chỉ có thể xem tệp README cho mỗi kho lưu trữ.

Hiện tại, ứng dụng chỉ khả dụng cho một số nhà phát triển giới hạn thông qua các liên kết mời email đã đăng ký danh sách chờ Android beta trước đó. Đối với những người đã bỏ lỡ việc đăng ký, GitHub nói rằng nó sẽ tăng số lượng ghế cho ứng dụng beta "khi chúng có sẵn." Bạn có thể bấm vào đây để đăng ký danh sách chờ.

Thông qua cảnh sát Android