Gói vật liệu HD có sẵn 5.3 GB để tải xuống cho Final Fantasy XIII

Đội NGS đã phát hành gói HD mới cho Final Fantasy XIII, nặng khoảng 5.3 Kích thước Gigabyte. Theo mô tả của mình, bản mod này cải thiện kết cấu trong trò chơi, đáng chú ý là kết cấu môi trường mà còn một số nhân vật NPC, Eidolons và vũ khí.

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng bản mod này đẩy ranh giới của công cụ trò chơi và giao diện đồ họa. Hơn nữa, VRAM tối thiểu mà HD Texture Pack cần là 4 Gigabyte. Điều đáng chú ý là nhóm đã khắc phục một số sự cố, vì vậy gói này sẽ hoạt động tốt trên nhiều hệ thống máy tính.

Để hiển thị tài liệu HD mới, nhóm phát hành các ảnh chụp màn hình sau. Như chúng ta có thể thấy, mọi thứ trông sắc nét nhờ những mô mới được cải thiện này. Hơn nữa, nhóm đã bao gồm một số ảnh chụp màn hình so sánh 4K trên trang NexusMods của mình.

Cuối cùng, nhóm dự định nâng cấp một số kẻ thù cũng như HUD trong phiên bản tương lai.

Bạn có thể tải xuống Gói HD Texture cho Final Fantasy XIII tại đây.

Chúc các bạn vui vẻ!

Kết cấu HD Final Fantasy XIII-2

Kết cấu HD Final Fantasy XIII-3Gói kết cấu HD Final Fantasy XIII-4Gói kết cấu HD Final Fantasy XIII-5 FantasyFinalXIII Tải xuống sự sẵn có của tài liệu để tải xuống