Google Drive 2.20.061.04 APK Tải xuống bởi Google LLC

Google Drive 2.20.061.04 APK Tải xuống bởi Google LLC 1

* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

Google Drive là nơi an toàn cho tất cả các tệp của bạn và đặt chúng trong tầm với của mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Các tệp trong Drive – như video, ảnh và tài liệu của bạn – được sao lưu an toàn để bạn có thể mất chúng. Khi đó, bạn có thể dễ dàng mời người khác xem, chỉnh sửa hoặc để lại nhận xét về bất kỳ tệp hoặc thư mục nào của bạn.

Với Drive, bạn có thể:

– Lưu trữ an toàn các tập tin của bạn và truy cập chúng từ bất cứ đâu.
– Tìm kiếm các tập tin theo tên và nội dung.
– Dễ dàng chia sẻ tập tin và thư mục với người khác.
– Nhanh chóng xem nội dung của bạn.
– Đặt mức truy cập cho những người có thể xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa.
– Nhanh chóng truy cập các tập tin gần đây.
– Xem chi tiết tập tin và hoạt động.
– Cho phép xem các tập tin ngoại tuyến.
– Sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét trong tài liệu giấy.
– Truy cập hình ảnh và video từ Google Photos.

Tải xuống APK ngay!