Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Google đang nhanh chóng mở rộng số cách mà chủ sở hữu trang web có thể đo được Core Web Vitals, hiện cung cấp 6 các hình thức trong tổng số.

Core Web Vitals đã được giới thiệu cách đây vài tuần và sau đó chúng chỉ có thể được đo bằng báo cáo Chrome UX.

Với thông báo rằng Core Web Vitals sẽ được tích hợp vào thuật toán xếp hạng của Google, công ty bổ sung các khả năng đo lường cho nhiều công cụ hiện có của mình.

Xem: Các giá trị web quan trọng nhất của Google là tín hiệu xếp hạng

Giờ đây, Vitals Vitals có thể được đo bằng cách sử dụng:

Sökkonsol
Thông tin chi tiết về tốc độ trang
Ngọn hải đăng
Chrome DevTools
Báo cáo Chrome UX
Web Vitals mở rộng

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách sử dụng từng công cụ này để đo năng lượng hạt nhân trên web.

Sökkonsol

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Có một báo cáo Core Web Vitals mới trong Search Console để giúp chủ sở hữu trang web đánh giá các trang trên toàn bộ trang web.

Báo cáo xác định các nhóm trang cần chú ý, dựa trên dữ liệu thực từ báo cáo Chrome UX.

Với báo cáo này, bạn nên lưu ý rằng các URL bị bỏ qua nếu chúng không có lượng dữ liệu báo cáo tối thiểu.

Thông tin chi tiết về tốc độ trang

PageSpeed ​​Insights đã được cập nhật để sử dụng Ngọn hải đăng 6.0, làm cho nó có khả năng đo Core Web Vitals trong phòng thí nghiệm và các phần của báo cáo.

Web Core Vitals được chú thích bằng một dải ruy băng màu xanh hiển thị bên dưới.

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Ngọn hải đăng

Ngọn hải đăng gần đây đã được cập nhật lên phiên bản 6.0, bao gồm các sửa đổi bổ sung, số liệu mới và điểm kết quả mới được sáng tác.

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của webGoogle Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

A.D

Tiếp tục đọc bên dưới

Hai trong số các số liệu mới được thêm này là màu sắc có nội dung cao nhất (LCP) và thay đổi thiết kế tích lũy (CLS).

Các số liệu này là các triển khai trong phòng thí nghiệm của Core Web Vitals và cung cấp thông tin chẩn đoán để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Số liệu mới thứ ba, Total Block Time (TBT), được cho là tương quan tốt với Độ trễ nhập cảnh đầu tiên (FID), là một số liệu Core Web Vital khác.

Tất cả các sản phẩm được điều hành bởi Hải đăng được cập nhật để phản ánh phiên bản mới nhất.

Báo cáo Chrome UX

Báo cáo này còn được gọi là CrUX và là một bộ dữ liệu công khai với dữ liệu trải nghiệm người dùng thực trên hàng triệu trang web.

Báo cáo Chrome UX đo các phiên bản trường của tất cả các Core Web Vitals, có nghĩa là nó báo cáo dữ liệu thực thay vì dữ liệu phòng thí nghiệm.

Google gần đây đã cập nhật báo cáo với một trang web Core Web Vital mới.

A.D

Tiếp tục đọc bên dưới

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Báo cáo có thể được truy cập ở đây.

Chrome DevTools

Chrome DevTools đã được cập nhật để giúp chủ sở hữu trang web tìm và khắc phục các sự cố mất ổn định hình ảnh trên một trang có thể góp phần vào Thay đổi thiết kế tích lũy (CLS).

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Chọn một thay đổi thiết kế để xem chi tiết của nó trên tab Tóm tắt. Di chuột qua các trường Đã chuyển từ và Đã di chuyển để xem nơi thay đổi đã xảy ra.

Chrome DevTools cũng đo Tổng thời gian chặn (TBT), rất hữu ích trong việc cải thiện độ trễ đầu vào đầu tiên (FID).

A.D

Tiếp tục đọc bên dưới

TBT hiện xuất hiện ở chân trang của bảng điều khiển Hiệu suất DevTools của Chrome khi đo hiệu suất trang.

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Tối ưu hóa hiệu suất cải thiện TBT trong phòng thí nghiệm cũng nên cải thiện FID.

Web Vitals mở rộng

Một tiện ích bổ sung mới, hiện có sẵn để cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, đo lường cả ba số liệu Core Web Vitals trong thời gian thực.

Google Hiện có 6 cách để đo lường các giá trị thiết yếu của web

Bạn có thể tải xuống và cài đặt phần mở rộng ở đây.

Nguồn: Web.dev