Google Maps dành cho Android cũng hiển thị các sự kiện

Google Maps dành cho Android vừa mới đi trước một bước trong việc cung cấp cho bạn thêm một số thông tin ngoài việc chỉ cho bạn đường đi của bạn. Google đã đăng một bài đăng ngày hôm qua để thông báo cho mọi người về dịch vụ, hiện sẽ cập nhật cho bạn về các sự kiện và buổi biểu diễn sắp tới xung quanh địa điểm bạn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, những điều này sẽ chỉ được hiển thị nếu danh sách có sẵn cho khu vực đó.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một tuyến đường đến một khu giải trí nóng cụ thể, Google Maps cũng sẽ bao gồm thông tin bổ sung bên dưới địa chỉ trên màn hình của bạn.

. .