Google Maps và Tìm kiếm Hiện cho phép Doanh nghiệp Nhắn tin Trực tiếp cho Khách hàng

Trang web tin nhắn trực tiếp trên bản đồ

Một ngày sau khi Google Maps mở rộng các tính năng xã hội của mình với việc giới thiệu ‘Nguồn cấp dữ liệu cộng đồng’ mới tổng hợp tất cả các bài đánh giá, ảnh và bài đăng mới nhất do các chuyên gia địa phương gửi đến ứng dụng, giờ đây nó đã được thiết lập để có được một tính năng nhắn tin trực tiếp mới cho phép các doanh nghiệp đã xác minh giao tiếp với khách hàng trực tiếp trong ứng dụng.

Theo Google, chủ sở hữu doanh nghiệp hiện có thể cập nhật Hồ sơ doanh nghiệp của họ trực tiếp từ Maps hoặc Tìm kiếm để tương tác tốt hơn với khách hàng của họ. “Sau khi bạn bật tính năng nhắn tin từ Hồ sơ doanh nghiệp của mình, bạn có thể bắt đầu trả lời khách hàng trên Google Maps từ phần tin nhắn doanh nghiệp trong tab ‘Cập nhật'”, công ty cho biết. Chẳng bao lâu nữa, các doanh nghiệp cũng sẽ có thể xem tin nhắn của họ ngay từ Google Tìm kiếm thông qua menu ‘Khách hàng’ trên Hồ sơ doanh nghiệp và nhắn tin trực tiếp cho khách hàng từ tài khoản của họ.

Google Maps và Tìm kiếm Hiện cho phép Doanh nghiệp Nhắn tin Trực tiếp cho Khách hàngGIF Lịch sự: Google

Google cũng đang giúp khách hàng nhận được thông tin họ muốn từ các doanh nghiệp dễ dàng hơn. Là một phần của kế hoạch, người dùng hiện có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ bất kỳ bài đăng nào do doanh nghiệp tạo ngoài việc bắt đầu trò chuyện trực tiếp với công ty bằng cách nhấp hoặc nhấn vào nút ‘Tin nhắn’ trên hồ sơ doanh nghiệp của họ. Họ cũng sẽ được nhắc gửi tin nhắn nếu họ cố gắng gọi cho một doanh nghiệp nhưng không nhận được phản hồi.

Nhắn tin Trực tiếp là tính năng mới nhất được Google Maps bổ sung như một phần trong kế hoạch của công ty nhằm làm cho dịch vụ có nhiều tính năng hơn cho cả khách hàng và chủ doanh nghiệp. Nó xuất hiện chỉ một ngày sau khi ứng dụng thêm một phần mới có tên là ‘Nguồn cấp dữ liệu cộng đồng’, nơi hiển thị thông tin mới nhất về các quán ăn địa phương và các hố tưới nước, được cá nhân hóa theo sở thích đã chọn của từng người dùng.

Ảnh chụp màn hình nổi bật Được phép: Google