Google ra mắt Máy ảnh toàn cảnh 360 độ cho iPhone

DC

Được phát hành 20 tháng 8, 2014, 5: 30 giờ chiều IST

Đã cập nhật Ngày 31 tháng 3 năm 2019, 10:56 sáng theo giờ IST

Camera 360 độ của Google đã mở ra cho người dùng iOS

. .