Google rút Quickoffice khỏi Play và App Store

Với việc tích hợp Quickoffice vào các ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, ứng dụng Quickoffice sẽ không được xuất bản khỏi Google Play và App Store trong những tuần tới, Google cho biết.

Người dùng hiện tại đang sử dụng ứng dụng có thể tiếp tục sử dụng mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Tuy nhiên, sẽ không có tính năng mới nào được thêm vào kể từ đó. Người dùng mới cũng sẽ không thể cài đặt ứng dụng.

Quickoffice là một ứng dụng miễn phí và vẫn có sẵn trên Cửa hàng Play và Ứng dụng Google cho đến khi có thông báo mới. Người dùng có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng cho đến khi ứng dụng vẫn còn hoạt động trên các cửa hàng. Sử dụng Quickoffice, bạn có thể tạo và chỉnh sửa các tài liệu, bảng tính và bản trình bày của Microsoft office. Bạn có thể truy cập tài liệu từ Google drive, mở tệp PDF, chia sẻ tệp và đính kèm tệp vào email bằng ứng dụng. Người dùng nên cài đặt ứng dụng miễn là nó có tính năng trên các cửa hàng.

. .