Google Search Console báo cáo về sơ đồ thông báo đặc biệt COVID-19

Google đang triển khai báo cáo trong Search Console cho các trang web bằng cách sử dụng đánh dấu dữ liệu có cấu trúc mới COVID-19 "Thông báo đặc biệt".

Schema.org đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho các thông báo đặc biệt liên quan đến COVID-19 đã được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng trước.

Bất kỳ trang web nào cũng có thể sử dụng đánh dấu mới, nhưng nó chỉ được hỗ trợ trong kết quả tìm kiếm của Google cho các danh mục cụ thể của trang web.

Google hiện đang sử dụng đánh dấu quảng cáo đặc biệt để làm nổi bật quảng cáo từ các trang web y tế và các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như đóng cửa trường học và chỉ thị ở nhà.

Đây là những gì một quảng cáo COVID-19 đặc biệt trông giống như trong kết quả tìm kiếm của Google:

Google Search Console báo cáo về sơ đồ thông báo đặc biệt COVID-19

Các trang web sử dụng đánh dấu hiện có thể theo dõi sự xuất hiện của kết quả Tìm kiếm Google phong phú của họ, cũng như nhanh chóng xác định và sửa lỗi triển khai.

Tìm thêm thông tin về các báo cáo mới có sẵn trong Search Console bắt đầu từ hôm nay.

Báo cáo cải thiện quảng cáo đặc biệt

Báo cáo nâng cao cho dữ liệu có cấu trúc quảng cáo đặc biệt tập trung vào việc xác định lỗi, cảnh báo và triển khai hợp lệ.

Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng báo cáo này để có được một mô tả đầy đủ về việc đánh dấu của họ đã được thêm thành công hay chưa.

Từ đó, họ có thể tìm ra ngay những vấn đề cần khắc phục trên trang nào.

Để đảm bảo rằng sự cố đã được giải quyết đúng đắn, chủ sở hữu trang web có thể xác thực giải pháp trực tiếp từ báo cáo của Search Console.

Xác thực sửa lỗi trong Search Console sẽ khiến Google thu thập dữ liệu trang một lần nữa và xác nhận rằng sự cố đã được giải quyết.

Google Search Console báo cáo về sơ đồ thông báo đặc biệt COVID-19

Xuất hiện các thông báo đặc biệt trong báo cáo hiệu suất

Báo cáo hiệu suất mới trong Search Console sẽ cho phép chủ sở hữu trang web xem tổng số lần hiển thị và tổng số lần nhấp của kết quả tìm kiếm với đánh dấu quảng cáo đặc biệt.

Báo cáo có thể được sử dụng để kiểm tra số lần hiển thị, số lần nhấp và kết quả TLB trên các trang quảng cáo đặc biệt để hiểu xu hướng của bất kỳ kích thước có sẵn nào.

Google Search Console báo cáo về sơ đồ thông báo đặc biệt COVID-19

Thông báo đặc biệt trong bài kiểm tra kết quả phong phú

Công cụ kiểm tra kết quả phong phú của Google hiện hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc từ các quảng cáo đặc biệt.

Sau khi thêm đánh dấu vào một trang, bạn có thể dùng thử với công cụ Kết quả phong phú, công cụ này sẽ hiển thị nếu bạn đủ điều kiện nhận kết quả phong phú.

Nếu trang chưa được xuất bản lên web, chủ sở hữu trang web cũng có thể tải lên mã để xác minh đánh dấu trước khi trang được kích hoạt.

Google Search Console báo cáo về sơ đồ thông báo đặc biệt COVID-19

Nguồn: Blog trung tâm quản trị trang web của Google

Liên quan: