Hàng triệu người dùng WhatsApp sẽ mất quyền truy cập vào năm 2020

Hàng triệu người dùng WhatsApp sẽ mất quyền truy cập vào năm 2020 1WhatsApp là một trong những ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Cho rằng nó là miễn phí và có thể được sử dụng miễn là có kết nối internet, nó không có gì đáng ngạc nhiên khi đó là một lựa chọn rất phổ biến. Tuy nhiên, đến năm 2020, dường như hàng triệu người dùng WhatsApp có khả năng mất quyền truy cập vào ứng dụng.

Theo tài liệu hỗ trợ cho cả iOS và Android, WhatsApp lưu ý rằng đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, người dùng đang chạy các thiết bị có phiên bản iOS hoặc Android cũ hơn sẽ không thể sử dụng ứng dụng này nữa. Đối với thiết bị iOS, điều này sẽ bao gồm các thiết bị đang chạy iOS 8 hoặc cũ hơn, trong khi đối với Android, nó sẽ ảnh hưởng đến những người chạy trên Android 2.3.7 đặt hàng.

Trên mặt trận Android, điều này có lẽ không nên ảnh hưởng đến quá nhiều người dùng cho Android bao nhiêu tuổi 2.3.7 đặc biệt là với phiên bản mới nhất là Android 10, khiến nó mất khoảng tám thế hệ. Tuy nhiên, đối với các thiết bị iOS, điều này có thể có khả năng ảnh hưởng đến nhiều người dùng hơn như iOS 8 isn khá cũ như Android 2.3.7.

WhatsApp đã gọi đó là một quyết định khó khăn trên mạng nhưng nếu bạn sử dụng một thiết bị có thể được cập nhật qua iOS 8 hoặc Android 2.3.7, sau đó có lẽ đã đến lúc cân nhắc thực hiện nâng cấp.

Nộp vào. Đọc thêm về, và.