Họp báo Apple lúc 11 giờ sáng

Họp báo Apple lúc 11 giờ sáng 1

đây là ngày nay lúc 11 giờ sáng giờ Bỉ họp báo Apple sẽ diễn ra trongApple Cửa hàng nằm ở phố Regent London. Vì vậy, chúng tôi có thể chờ đợi ngày phát hành chính thức cho Vương quốc Anh.

Các nhà báo được mời đến cuộc họp báo này cũng sẽ được mời vào ngày mai bởi Deutsche Telekom tại một cuộc họp khác, cũng về một chủ đề bí mật, ở Berlin. Nhưng đó là một sự đánh cược an toàn rằng hai sự kiện này sẽ tập trung vào sự ra mắt được chờ đợi từ lâu của iPhone ở châu Âu.

Khi nào sẽ có một hội nghị Apple ở Bỉ? À đúng, đúng vậy, chúng tôi không cóApple Store cửa hàng;]