HP 24-F1019ns, 3 Tất cả trong một với bảo hành năm