HP ENVY 32-A0006NS, AIO với màn hình 4K cho các ứng dụng khó nhất