HTC One M8: Đánh giá

Vì HTC One M8 chưa được phát hành tại thị trường Ấn Độ, chúng tôi chưa có cơ hội để làm bẩn chiếc điện thoại này. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một đánh giá thực tế trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đối với tất cả các bạn là người hâm mộ HTC và những người tìm kiếm điện thoại thông minh, chúng tôi tìm ra một số bài đánh giá được thực hiện bởi những người đam mê toàn cầu và đặt nó ở đây cho bạn, để bạn có thể xem thiết bị trông như thế nào và hoạt động như thế nào trước khi nó được đến một cửa hàng gần bạn.

Video dưới đây là bài đánh giá trên tay chiếc HTC One M8 mới nhất. Lịch sự: superalphajellybean, YouTube

. .