Huawei bán nhiều hơn smartphones hơn Apple năm 2019

Một vài năm trước, smartphones nó đã bị chi phối bởi chỉ một nửa tá thương hiệu. Trong khi đó, có một sự bùng nổ trong các công ty, đặc biệt là Trung Quốc, tự tung ra trong phân khúc này. Một Huawei nó là một trong đó đã nổi bật năm này qua năm khác.

Đếm số lượng smartphones được bán vào năm 2019, có vẻ như Huawei đã được chuyển đến Apple, mặc dù đã không thành công trong việc truất ngôi Samsung.

Huawei bán nhiều hơn smartphones hơn Apple năm 2019 1

Đây là thời điểm trong năm khi số dư và tài khoản được thực hiện trong năm qua. Các công ty cho thấy kết quả của quý 4 năm 2019, cũng như bức tranh toàn cảnh chung của cả năm qua.

Những kết quả này làm cho nó có thể so sánh, ăn mừng kết quả tốt hoặc, mặt khác, phân tích những gì xảy ra ít tốt hơn.

Huawei bán nhiều hơn smartphones năm 2019 hơn Apple

Bất chấp mọi biến động xung quanh 5G và cuộc tấn công của Hoa Kỳ, Huawei đã cố gắng đạt được mục tiêu của mình.

Dữ liệu gần đây từ Kênh đào cho thấy Huawei bán được nhiều hơn smartphones hơn Apple, vào năm 2019. Đây là thương hiệu thứ hai bán được nhiều thiết bị hơn, không xa Samsung, vẫn mạnh ở vị trí số 1.

Huawei bán nhiều hơn smartphones hơn Apple năm 2019 2

Dữ liệu từ Phân tích chiến lược, Nghiên cứu đối tác và Canalys.

Samsung dẫn đầu với 298.1 triệu thiết bị, tương ứng với 21,8% thị trường 2019. Huawei, với 240.6 hàng triệu smartphones, đó là, 17,6% thị trường, vượt quá Apple mà năm 2019 có 198.1 triệu iPhone, thắng 14,5% thị trường.

Trong ba thương hiệu lớn này, Huawei có mức tăng trưởng hàng năm cao nhất, 17%. Samsung đã phát triển 2% và một Apple đã tải xuống 7%.

Ở vị trí thứ 4 là Xiaomi với 125.5 hàng triệu smartphones, tiếp theo là Oppo với 120.2 hàng triệu thiết bị, tương ứng với thị phần của 9,2% e 8,8%, tương ứng. Cả hai thương hiệu đã có sự tăng trưởng hàng năm theo thứ tự 4%.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả, Apple đóng cửa quý IV năm 2019 cao.