Hướng dẫn theo dõi rụng trứng và chu kỳ đầu mối: Mọi thứ bạn cần biết

Mục lục

01 Đầu mối là gì? 02 Nó theo dõi cái gì? 03 Nó có giá bao nhiêu? 04 Hồ sơ & điều hướng05 Tính năng khác06Clue Plus07Thiết bị tương thích08FAQs

Ứng dụng theo dõi chu kỳ và chu kỳ đầu mối là gì?

Clue theo dõi những gì?

Hồ sơ đầu mối và điều hướng ứng dụng

Clue có hàng tá danh mục theo dõi mà bạn có thể thêm hoặc tắt dựa trên chu kỳ cá nhân của mình.

Kết nối đầu mối, chế độ theo dõi và lời nhắc

Clue Plus

Thiết bị tương thích với Clue