Instagram Tính năng được nhìn thấy lần cuối

Cũng giống như WhatsApp và Facebook Messengernhư trong InstagramTính năng nhìn thấy lần cuối đã đến.

Từng được quảng cáo là “tính năng phá vỡ vị trí trong WhatsApp”, Facebook Messenger Tính năng ‘nhìn thấy lần cuối’, đã được sử dụng trong các mạng xã hội như InstagramNó cũng đã đến.

Bây giờ với tính năng đi kèm với bản cập nhật cuối cùng Instagram Khi bạn đăng nhập vào Direct, bạn sẽ có thể biết khi nào người mà bạn đang nhắn tin đang hoạt động.

Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn. Bạn có thể tắt tùy chọn ‘Hiển thị trạng thái hoạt động’ bằng cách vào phần Cài đặt của ứng dụng và tắt lần xem cuối cùng của bạn.

Nếu bạn làm điều này, InstagramBạn không thể xem thời gian hoạt động cuối cùng của người dùng trong. Do đó, bạn không có sự lựa chọn giữa hai tình huống này.

Những bài viết liên quan

Back to top button