iOS 15.0.2 Và iPadOS 15.0.2 Đã phát hành, lấy liên kết tải xuống IPSW tại đây

Apple đã phát hành iOS 15.0.2 và iPadOS 15.0.2 cập nhật phần mềm và hiện có sẵn để tải xuống trên các thiết bị tương thích. iOS 15.0.2 đến 10 ngày sau khi phát hành iOS 15.0.1.

Người dùng muốn cập nhật thiết bị của họ lên iOS 15.0.2 có thể đi tới Cài đặt -> Chung -> Cập nhật Phần mềm để tải xuống bản cập nhật qua mạng.

iOS 15.0.2 dự kiến ​​sẽ sửa lỗi và cải thiện hiệu suất so với bản phát hành trước.

Số bản dựng cho bản phát hành hôm nay là 19A404. Bản cập nhật mang đến một số bản sửa lỗi bao gồm sửa lỗi khiến AirTag không xuất hiện trong tab Tìm mục của tôi của ứng dụng Tìm của tôi. Ngoài việc sửa lỗi AirTag Apple cũng đã khắc phục sự cố khiến ví da của iPhone không kết nối được với ứng dụng Tìm của tôi.

iOS 15.0.2 mang đến một tính năng mới cho ứng dụng Ảnh, ứng dụng này sẽ tự động xóa ảnh đã lưu vào thư viện ảnh của iPhone khỏi Tin nhắn sau khi người dùng đã xóa chuỗi hoặc tin nhắn liên quan, giúp cuộc sống của người dùng thuận tiện hơn vì họ không phải xóa những ảnh như vậy theo cách thủ công nữa.

Một lỗi CarPlay đã được sửa trong iOS 15.0.2 khiến nó không thể mở ứng dụng âm thanh hoặc bị ngắt kết nối trong khi phát lại.

Cuối cùng là iOS 15.0.2 khắc phục sự cố khiến quá trình khôi phục hoặc cập nhật thiết bị không thành công trên các kiểu máy iPhone 13 khi sử dụng Finder hoặc iTunes.

Cả iOS 15.0.2 và iPadOS 15.0.2 cũng có thể được tải xuống thông qua Finder hoặc iTunes hoặc cài đặt với iOS 15.0.2 IPSW, liên kết tải xuống trực tiếp được cung cấp bên dưới.

Tải xuống iOS 15.0.2 IPSW dành cho iPhone

Tải xuống iPadOS 15.0.2 IPSW dành cho iPad