iOS 8.1.1 trên iPhone 4s: Nhanh nhưng có thể tốt hơn


iOS 8.1.1 trên iPhone 4s: Nhanh nhưng có thể tốt hơn iOS 8.1.1 đã giải quyết các vấn đề với iPhone 4s và iPad 2

Ngày 21 tháng 11 năm 2014 9: 00 giờ chiều