Iphone 6 đã ở trong Apple Cửa hàng!

Nó chắc chắn không đúng, nhưng trông khá thực tế. Martin Hajek, một nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng, đã tập hợp các hình ảnh từ nhiều tin tức rò rỉ khác nhau và nguồn cấp dữ liệu twitter để tạo ra hình ảnh khái niệm của riêng mình về iPhone 6.

Tại đây, anh ấy đã kết xuất những hình ảnh của iPhone 6 để làm cho nó trông giống như thật và ngồi trên màn hình của Apple Cửa hàng.

Tận mắt chứng kiến ​​iPhone 6

Tín dụng hình ảnh: Martik Hajek

. .