iPhone có ứng dụng xáo trộn giọng nói để cản trở sự giám sát của chính phủ

Signal, một ứng dụng miễn phí dành cho iOS trên iPhone, là một ứng dụng mã nguồn mở có thể xáo trộn các cuộc gọi thoại và ngăn chặn các cơ quan gián điệp và tin tặc nghe trộm có thể xâm nhập vào các cuộc trò chuyện.

Signal cung cấp mã hóa đầu cuối cho các cuộc gọi của bạn, bảo mật các cuộc trò chuyện của bạn để không ai có thể nghe được. Signal sử dụng số điện thoại thông thường của bạn để thực hiện và nhận cuộc gọi, vì vậy bạn không cần thêm một số nhận dạng nào khác.

Tuy nhiên, Signal sử dụng Wi-Fi hoặc dữ liệu, không phải số phút thoại trong gói của bạn. Tóm lại, ứng dụng sử dụng Internet cho các cuộc gọi thoại thay vì dịch vụ GSM / CDMA của bạn, dịch vụ này có thể dễ dàng bị chính phủ hoặc tin tặc khai thác.

Signal hoàn toàn miễn phí cho iOS, yêu cầu xác nhận SMS một lần và sẽ liệt kê những người dùng đã cài đặt cùng một ứng dụng. Khá giống WhatsApp với giọng nói, phải không?

Chà, cái này đi trước một bước với việc xác thực cuộc gọi. Khi bạn thực hiện cuộc gọi qua internet, Signal sẽ hiển thị hai từ trên màn hình, hai từ này cần được xác nhận bởi bên ở phía bên kia. Điều này đảm bảo rằng không có người trung gian ở giữa.

. .