IPhone SE có chống nước không?

iPhone SE (thế hệ 2)

Không giống như model trước, iPhone SE thế hệ thứ hai có khả năng chống nước. IP67 được xếp hạng theo tiêu chuẩn IEC 60529. Điều này giống với iPhone 7 , Cung cấp cho anh ta độ sâu tối đa 1 mét trong tối đa 30 phút và bảo vệ nó khỏi bụi và các chất rắn khác.

iPhone SE (thế hệ 1)

Không, iPhone SE không chống nước. Apple Thiết bị chống nước 100% không được phát hành. Thiết bị chống nước gần nhất là Apple Watch, Có xếp hạng chống nước IPX7 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Đã có tin đồn rằng các thiết bị thế hệ tiếp theo của Apple có thể chống nước. Điều này có nghĩa là nếu những tin đồn là đúng, nó có khả năng là một chiếc iPhone 7 Apple là thiết bị iOS chống nước hoàn toàn đầu tiên.