iPhoneSimFree có sẵn thông qua trình cài đặt.app!

iPhoneSimFree có sẵn thông qua trình cài đặt.app! 1

iphone12.jpgTin tức đã được đăng trên trang iPhoneSimFree kể từ … ngày hôm qua! Đối với những người đang gặp khó khăn hoặc không muốn hack iPhone quá nhiều, phần mềm iPhoneSimFree là trực tiếp cung cấp để cài đặt thông qua ứng dụng installer.app có sẵn rất dễ dàng thông qua iBrick khi iPhone của bạn được kích hoạt! Nó là một tiết kiệm thời gian đáng kể.

FYI, tôi thường đặt mua giấy phép của mình thông qua rác của trang web www.iphonewworld Worldwideunlock.com nhưng kể từ tuần trước, dường như tranh chấp giữa Paypal và Thùng rác sẽ chặn tất cả các giao dịch được thực hiện trên trang web này.

Tìm kiếm khá nhanh chóng cho một giải pháp khác, tôi đã đặt hàng từ FreeOuriPhones.com mà tôi giới thiệu cho bạn. Đây là đại lý chính thức cho châu Âu và việc kích hoạt giấy phép được thực hiện rất nhanh chóng (một vài giờ là đủ). Cuối cùng, chi phí của một giấy phép cũng giống như tại www.iphonewWorld Worldwideunlock.com.