Khái niệm về Google G0

Android g0G1 có đẹp hơn không nếu nhà thiết kế người Đài Loan, Tryi Yeh đã bắt tay vào nó? Nhà thiết kế trong mọi trường hợp đã thiết kế một chiếc điện thoại ý tưởng Android có tên Google-G0. Đó là một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng với cơ chế trượt và bốn nút điều hướng lớn cho phép truy cập vào e-mail, trình duyệt web và các chức năng khác.

Đọc sau khi quảng cáo.

Quảng cáo và trình chặn quảng cáo

Bạn thấy văn bản này vì bạn sử dụng trình chặn quảng cáo và chặn quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự xấu hổ, bởi vì chúng tôi cần những quảng cáo đó để cung cấp các bài viết độc lập của chúng tôi miễn phí. Hỗ trợ Android Planet bằng cách thêm chúng tôi vào danh sách trắng của bạn. Cảm ơn trước!

Các nút thay đổi tùy thuộc vào hoạt động của bạn. Mặc dù có cơ chế trượt, thoạt nhìn không có bàn phím nào xuất hiện. Ở mặt sau, bạn sẽ tìm thấy một loa và máy ảnh.

Qua: Androidos.in