Khảo sát của Elon Musk về Hình dạng Trái đất

Sau cuộc khảo sát thú vị do Elon Musk khởi xướng vào sáng ngày hôm nay Twitter người dùng đã tắm cho thế giới bằng những dòng tweet.

Twitter Elon Musk, người thường xuyên đặt mình vào những tình huống khó khăn, đã khơi dậy một cuộc tranh luận lớn với cuộc khảo sát mà ông bắt đầu lần này. Đối với ba cuộc khảo sát phong cách mà Musk bắt đầu về hình dạng của thế giới, 3-4 Hàng ngàn phản hồi đã đến trong thời gian một giờ.

Thế giới…

  • nó thẳng
  • là một cái lỗ
  • Nó là phẳng và đục lỗ.

Tất nhiên, không phải bản thân cuộc khảo sát đã tạo ra một mớ hỗn độn ở đây, mà là cách nó được hỏi và sự thiếu ‘tròn trịa’ trong các lựa chọn. Vì vậy, hãy cùng xem một vài bài đăng thú vị dưới dòng tweet này của Musk, người đã bắt đầu một cuộc thảo luận tuyệt vời và goygo:

Những bài viết liên quan

Back to top button