Khởi chạy ứng dụng phù hợp

Khởi chạy ứng dụng phù hợp | Đúng lúc | Từ thanh Thông báo | Màn hình khóa | B ITNG CÔNG NGHỆ

Ảnh bìa

!

, (* 4.4 +),
,,! – -:

Ra mắt,

Google Play ,, Mashable, Gizmodo, Android!

Phím tắt nhanh cho các ứng dụng trên màn hình khóa và thanh thông báo của bạn!

Launchify cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng khi bạn cần chúng trên thanh thông báo, màn hình khóa (*4.4+) và thậm chí là một widget.
Launchify giới thiệu cho bạn ứng dụng phù hợp vào đúng thời điểm tùy thuộc vào thời gian, địa điểm và nếu bạn đang lái xe! Đa tác vụ khi đang di chuyển: giờ đây bạn có thể trao đổi ứng dụng chỉ bằng một cú vuốt từ thanh thông báo. Ứng dụng khởi động nhanh từ màn hình khóa của bạn.

Launchify- Phím tắt ứng dụng nhanh Launchify- Phím tắt ứng dụng nhanh

Launchify không phải là trình khởi chạy, nó cung cấp các phím tắt ứng dụng thông minh trong thanh điều hướng và màn hình khóa tương tự như thông báo.

Nổi bật trên Google Play, The Next Web, Mashable, Gizmodo, Android Community & Product Hunt!

Bật thông báo màn hình khóa để có được Launchify trên màn hình khóa.

Những bài viết liên quan

Back to top button