Khôi phục trình xem ảnh hệ thống Windows trong hệ thống Windows 10

Windows 10 đi kèm với ứng dụng Ảnh mới có thể phát trình chiếu, xem ảnh từ OneDrive và giúp quản lý album, v.v. Điều đó nói rằng, nó không hoạt động chính xác và một số người trong chúng ta nhớ trình xem ảnh của hệ thống Windowsmà chúng ta đã quá quen thuộc trong các phiên bản cũ hơn của hệ thống Windows. Bạn có thể thắc mắc tại sao Microsoft lại chặn nó, nhưng tin tốt là nó vẫn chưa bị gỡ bỏ. Nó chỉ ẩn rất tốt mà bạn có thể không bao giờ tìm thấy nó. Đây là cách bạn có thể lấy lại.

Bạn sẽ thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với sổ đăng ký. Sao chép tệp bên dưới vào notepad và lưu nó với phần mở rộng “reg”.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshell]

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopen]
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopencommand]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopenDropTarget]
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprint]

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprintcommand]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprintDropTarget]
"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"

Sau đó nhấp chuột phải vào tệp đó và chọn Hợp nhất.

Bây giờ hãy nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn Open With để tìm kiếm ứng dụng để mở hình ảnh. Bây giờ bạn sẽ thấy trình xem ảnh hệ thống Windows được liệt kê như một tùy chọn. Chọn và thưởng thức!

win10-photo-viewer-option

Đây là những gì nó trông giống như trên hệ thống Windows 10;

Trình xem ảnh hệ thống Windows

Những bài viết liên quan

Back to top button