Không có thêm Tweet Facebook Không thể tự động chia sẻ qua

FacebookSau các quy tắc mới của ‘, người dùng sẽ không thể tự động chia sẻ các tweet của họ.

Trước khi cập nhật Twitter người dùng có thể tự động xóa các tweet mà họ gửi nếu họ muốn. Facebook có thể chia sẻ nó. FacebookCác thay đổi API của đã được công bố vào tháng 4, nhưng không phải đối với các ứng dụng đã được ủy quyền trước đó. 1 Nó được tuyên bố rằng nó sẽ được cho phép cho đến tháng 8 năm 2018.

Twitter Trong tuyên bố được đưa ra trên tài khoản chính thức của mình, “Một gần đây Facebook Cập nhật Tweet của bạn và Retweets hiện được liên kết tự động Facebook Chúng tôi được biết rằng nó sẽ không được xuất bản vào tài khoản của họ. Nhưng đừng lo lắng, có nhiều cách khác để chia sẻ Tweet. “

Twitter Với những chia sẻ của mình, anh đã đưa ra giải pháp không phụ lòng người dùng. Công ty đã chia sẻ các cách để chia sẻ một tweet từ phần hỗ trợ với liên kết mà nó đã chia sẻ, nhưng chúng tôi có thể nói rằng không có cách nào để chia sẻ nó một cách tự động.

Những bài viết liên quan

Back to top button