Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để buộc khởi động lại, vào Chế độ DFU, Chế độ khôi phục cho iPhone XS và XR của bạn?

Note: Mỗi bước sau đây phải được thực hiện liên tiếp.

Cách buộc khởi động lại iPhone XS, iPhone XR hoặc iPhone X

Bước chân 1: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.

Bước chân 2: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.

Bước chân 3: Nhấn và giữ nút Side và tiếp tục giữ cho đến khi thiết bị khởi động lại.

Cách vào chế độ DFU trên iPhone XS, iPhone XR hoặc iPhone X

Bước chân 1: Kết nối iPhone của bạn với máy Mac (hoặc PC đã cài đặt iTunes) bằng cáp Lightning to USB.

Bước chân 2: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.

Bước chân 3: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.

Bước chân 4: Nhấn và giữ nút Side trong 10 giây cho đến khi màn hình iPhone chuyển sang màu đen

Bước chân 5: Trong khi tiếp tục giữ nút Side, hãy nhấn và giữ nút Giảm âm lượng để 5 giây, sau đó thả nút Side trong khi tiếp tục giữ nút Giảm âm lượng thêm 10 giây. Màn hình sẽ vẫn đen nếu thực hiện đúng.

Bước chân 6: Mở iTunes và bạn sẽ thấy thông báo cho biết “iTunes đã phát hiện iPhone ở chế độ khôi phục. Bạn phải khôi phục chiếc iPhone này trước khi có thể sử dụng nó với iTunes.”

Làm cách nào để vào Chế độ khôi phục?

Kết nối thiết bị iOS của bạn với 3uTools, sau đó tìm “Enter Recovery Mode” trong 3uTools. Sau đó, bạn có thể vào/thoát Chế độ khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Làm cách nào để thoát chế độ DFU trên iPhone XS, iPhone XR hoặc iPhone X?

Việc thoát khỏi chế độ DFU phức tạp hơn một chút so với việc thoát khỏi chế độ Khôi phục thông thường.

Bước chân 1: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.

Bước chân 2: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.

Bước chân 3: Nhấn và giữ nút Bên cho đến khi Apple logo xuất hiện.

Note: Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để thoát khỏi chế độ Recovery

Bạn có thể muốn kiểm tra: