Làm cách nào để kết nối AirPods với máy Mac của tôi?

AirPods được tự động kết nối với các thiết bị gần đó và đăng nhập vào cùng một tài khoản iCloud. Nếu bạn đã thiết lập AirPods trên iPhone và máy Mac của bạn được đăng nhập vào cùng một tài khoản iCloud, AirPods sẽ được nhận dạng tự động. Nếu bạn gặp sự cố, hãy mở thư mục AirPods và kiểm tra menu Bluetooth trong thanh trạng thái macOS để gọi.

Nếu máy Mac của bạn được đăng nhập vào tài khoản iCloud khác với tài khoản được liên kết với AirPods, thì nó phải được ghép nối với máy Mac theo cách thủ công. Thực hiện theo các bước sau để ghép nối AirPod với máy Mac của bạn và kết nối bằng menu Bluetooth trong thanh trạng thái macOS. Bạn cũng có thể truy cập các thiết bị Bluetooth trong Tùy chọn hệ thống -> Bluetooth.