Làm cách nào để tôi tìm kiếm kênh Telegram cho các tin nhắn của một người dùng cụ thể?

Cách tìm kiếm các kênh Telegram trên iPhone và iPad.

Có thể bên cạnh không thể tìm kiếm thủ công kênh Telegram cho một tin nhắn của người dùng, vì vậy bạn sẽ muốn sử dụng công cụ Tìm kiếm. Từ trong một kênh, chạm vào tiêu đề của kênh ở trung tâm trên cùng để tiết lộ một số công cụ. Nhấn vào công cụ Tìm kiếm.

Cách tìm kiếm các kênh Telegram trên iPhone và iPad.

Bây giờ bấm vào biểu tượng người. Một danh sách các thành viên kênh sẽ xuất hiện, bạn có thể nhấn vào người dùng có tin nhắn bạn muốn tìm hoặc bạn có thể nhập tên người dùng của họ theo cách thủ công. Khi bạn tìm kiếm, bạn có thể điều hướng qua các tin nhắn bằng mũi tên lên và xuống.

Cách tìm kiếm các kênh Telegram trên iPhone và iPad. Cách tìm kiếm các kênh Telegram trên iPhone và iPad.