Lenovo sao chép trắng trợn Apple điện thoại Iphone 6 với Sisley S90

DC

Được phát hành Tháng mười một 7, 2014, 8: 03 giờ chiều IST

Đã cập nhật 30 tháng 3, 2019, 4: 01 giờ chiều IST

Chiếc điện thoại này đã được sao chép hoàn toàn từ AppleiPhone gốc của 6 thiết kế

. .