Lỗi Android 9 xóa hình ảnh sau khi tải lên

Tuần này một trong những người dùng phát hiện ra lỗi trong hệ điều hành Android 9 Pie liên kết với chức năng CleanOrphans.

Android

Như người dùng đã giải thích, các tệp đã tải xuống (trong trường hợp này là hình ảnh đã tải xuống), khi chuyển sang một thư mục riêng, sau khi thiết bị chuyển sang chế độ chờ, họ chỉ cần xóa mà không cần biết. Một vấn đề tương tự với sự biến mất đột ngột của các tệp xuất hiện nếu bạn đổi tên thư mục "Tải xuống".

Một vấn đề của Google đã được thông báo. Mặc dù đây không phải là trường hợp duy nhất có lỗi tương tự trong HĐH, nhưng nhà sản xuất vẫn chưa khắc phục.