Mafia III: Phiên bản dứt khoát – Đoạn giới thiệu quảng cáo bị rò rỉ

Rõ ràng, 2K không có niềm vui với rò rỉ. Ngay sau khi bộ ba mafia được phát hànhThông tin và ảnh chụp màn hình được công bố tình cờ trong cửa hàng Microsoft Mafia: Phiên bản cuối cùng (sẽ được thực hiện lại) và Mafia II: Phiên bản cuối cùng (ai sẽ là người tẩy trang).

Bây giờ, đối với phiên bản mới của Mafia III (có thể có ít hoặc không có thay đổi trên PC), đoạn trailer dường như đã bị rò rỉ, đó là 2 như có thể tháo rời một cách hợp lý. Thông báo chính thức của bộ ba mafia lúc 19:00 ngày 19 tháng 5 9sẽ được thực hiện trong PT.

https://www.youtube.com/watch?v=hfjr6ccvvwm