Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Marvel Liên minh tối thượng 3 Phiên bản cập nhật 3.0.1 Ghi chú đầy đủ

Marvel Phiên bản cập nhật Ultimate Alliance 3.0.1 hiện có sẵn để tải xuống cho Nintendo Switch. Dưới đây là các ghi chú vá đầy đủ cho bản cập nhật này.

Nintendo đã cập nhật Marvel Liên minh tối thượng đến phiên bản 3.0.1 trên Nintendo Switch. Dưới đây là chi tiết cho bản cập nhật này.

Marvel Liên minh tối thượng 3 Phiên bản cập nhật 3.0.1 Ghi chú đầy đủ

  • Đã khắc phục sự cố trong đó bộ điều khiển không thể được thêm vào trong nhiều người chơi
  • Sửa lỗi khác

Trò chơi hiện có sẵn cho Nintendo Switch.